Kategorie
Artykuł Artykuł Uncategorized

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości są inicjatywą edukacyjną, która jest  realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej inicjatywy jest pomoc przy stworzeniu nowoczesnej szkoły z zajęciami prowadzonymi w sposób nowatorski i ciekawy. Nowy sposób nauki powinien być angażujący dla uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Cel przedsięwzięcia to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. Dzięki temu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry. Nie będzie też konieczności wniesienia wkładu własnego.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Założeniem  inicjatywy nie jest nauka zdalna. Projekt Laboratoria Przyszłości skupia się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej. 

Wyposażenie podstawowe wraz z cenami można wycenić tutaj– firma Linkart jest integratorem rozwiązań w ramach tej inicjatywy.

Kategorie
Uncategorized

Komputery dla szkół

Monitor interaktywny ze stawką VAT 0%

Szkoła podstawowa zamierza kupić monitor interaktywny, który na stałe ma wbudowany komputer. Czy sprzedając taki monitor można zastosować stawkę VAT 0%? Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, montowany na stałe na ścianie, stanowić będzie w pełni funkcjonalny zestaw komputerowy. W konsekwencji sprzedaż takiego towaru – przy spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w ustawie o VAT – będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 0% stawką VAT.

Kategorie
Artykuł

VAT i edukacja

Stosownie do art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, stawkę podatku w wysokości zero procent stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a) dla placówek oświatowych,
b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym
– przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 83 ust. 13-15 ustawy o VAT.

Przez placówki oświatowe rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy o VAT).

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości zero procent podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT (zob. art. 86 ust. 13 ustawy o VAT), tj.:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
  • drukarki,
  • skanery,
  • urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Do sprzętu komputerowego, dla którego możliwe jest stosowanie zerowej stawki podatku VAT w przypadku ich dostawy placówkom oświatowym można zaliczyć także urządzenia multiboard (tablica interaktywna z komputerem).

Preferencyjna zerowa stawka VAT dla dostawy ww. sprzętu komputerowego może być zastosowana, w przypadku dostawy dla placówek oświatowych pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (zob. art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy o VAT). Dostawca obowiązany jest przekazać kopię tego dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (zob. art. 83 ust. 15 ustawy o VAT).

Kategorie
Uncategorized

Witamy!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! We should write about interesting stuffs.