Kategorie
Artykuł

Specjaliści ICT

Obecne rozwiązania informatyczne dla szkół wymagają od nauczycieli i innych pracowników edukacyjnych posiadania pewnych umiejętności technologicznych. W związku z tym, potrzeba specjalistów w zakresie edukacji i technologii informacyjnej (ICT) staje się coraz bardziej oczywista.

Jednym z kluczowych obszarów, w których specjaliści ICT są potrzebni, jest szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii edukacyjnych. Nauczyciele powinni być w stanie wykorzystać różne narzędzia technologiczne, takie jak programy do tworzenia prezentacji, platformy e-learningowe, narzędzia do komunikacji i współpracy online, a także narzędzia do monitorowania postępów uczniów.

Innym ważnym obszarem, w którym specjaliści ICT są potrzebni, jest zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi w szkołach. Specjaliści ci zajmują się konfiguracją, utrzymaniem i aktualizacją systemów, zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych, a także rozwiązywaniem problemów technicznych i szkoleniem użytkowników w zakresie korzystania z systemów.

Dodatkowo, specjaliści ICT są również potrzebni do tworzenia i dostosowywania oprogramowania i aplikacji edukacyjnych do specyficznych potrzeb szkół i nauczycieli. Takie aplikacje mogą pomóc w automatyzacji procesów edukacyjnych, usprawnieniu procesu uczenia się, a także dostarczeniu atrakcyjnych i interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

Podsumowując, ze względu na rosnące znaczenie technologii w edukacji, potrzeba specjalistów ICT w szkołach staje się coraz bardziej oczywista. Specjaliści ci mogą pomóc w szkoleniu nauczycieli, zarządzaniu systemami informatycznymi i tworzeniu aplikacji edukacyjnych, co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości nauczania i wyników uczniów.

Kategorie
Artykuł Artykuł Uncategorized

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości są inicjatywą edukacyjną, która jest  realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej inicjatywy jest pomoc przy stworzeniu nowoczesnej szkoły z zajęciami prowadzonymi w sposób nowatorski i ciekawy. Nowy sposób nauki powinien być angażujący dla uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Cel przedsięwzięcia to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. Dzięki temu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry. Nie będzie też konieczności wniesienia wkładu własnego.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Założeniem  inicjatywy nie jest nauka zdalna. Projekt Laboratoria Przyszłości skupia się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej. 

Wyposażenie podstawowe wraz z cenami można wycenić tutaj– firma Linkart jest integratorem rozwiązań w ramach tej inicjatywy.