Kategorie
Artykuł Artykuł

Laptop dla nauczyciela

Zgodnie z programem wsparcia dla nauczycieli, wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom pedagogicznym zatrudnionym
na dzień 30.09.2023 r. w:
• • publicznych lub niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
• • publicznych lub niepublicznych szkołach artystycznych, posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej
przysługuje bon o wartości 2500zł brutto, możliwy do wykorzystania na zakup laptopa w celu wsparcia jakości nauczania. Bon należy wykorzystać jednorazowo i nie może on zostać wymieniony na równowartość w gotówce. Jednocześnie wartość urządzania zakupionego w ramach programu wsparcia, może przekraczać kwotę 2500zł brutto (w tym przypadku osoba realizująca bon może dopłacić brakującą kwotę), jak i może być niższa niż wartość bonu (w tym przypadku różnica w wartości urządzenia i bonu nie będzie zwracana).

Najważniejsze informacje dla beneficjentów programu:
• zakupione urządzenie w ramach programu wsparcia nauczycieli, nie może zostać odsprzedane w okresie krótszym niż 5 lat od daty zakupu.
• możliwość zrealizowania bonu wygasa z dniem 31.12.2025 r.
• nie można łączyć bonu z dofinansowaniem na zakup sprzętu w związku z pandemią
• na fakturze za laptopa nie może znajdować się żadna inna pozycja niż urządzenie objęte programem wsparcia (realizacja bonu nie może obejmować np. dodatkowej myszki, podkładki czy nawet torby do laptopa)
Laptopy objęte programem muszą spełniać wymagania dotyczące specyfikacji, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w założeniach programu wsparcia. Gwarantuje to wybór urządzenia, które świetnie sprawdzi się w codziennych zadaniach nauczycieli, związanych z pracą w szkołach.

Wymagania dla laptopów:
• płynne działanie w programach do edycji tekstów i obliczeń
• obsługa komunikatorów tekstowych i wideo
• wyświetlanie treści multimedialnych
• możliwość podłączenia dodatkowego monitora lub projektora
• sprawne poszukiwanie informacji w internecie

Przykładowe modele dostępne pod tym adresem.

Kategorie
Artykuł

Specjaliści ICT

Obecne rozwiązania informatyczne dla szkół wymagają od nauczycieli i innych pracowników edukacyjnych posiadania pewnych umiejętności technologicznych. W związku z tym, potrzeba specjalistów w zakresie edukacji i technologii informacyjnej (ICT) staje się coraz bardziej oczywista.

Jednym z kluczowych obszarów, w których specjaliści ICT są potrzebni, jest szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii edukacyjnych. Nauczyciele powinni być w stanie wykorzystać różne narzędzia technologiczne, takie jak programy do tworzenia prezentacji, platformy e-learningowe, narzędzia do komunikacji i współpracy online, a także narzędzia do monitorowania postępów uczniów.

Innym ważnym obszarem, w którym specjaliści ICT są potrzebni, jest zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami informatycznymi w szkołach. Specjaliści ci zajmują się konfiguracją, utrzymaniem i aktualizacją systemów, zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony danych, a także rozwiązywaniem problemów technicznych i szkoleniem użytkowników w zakresie korzystania z systemów.

Dodatkowo, specjaliści ICT są również potrzebni do tworzenia i dostosowywania oprogramowania i aplikacji edukacyjnych do specyficznych potrzeb szkół i nauczycieli. Takie aplikacje mogą pomóc w automatyzacji procesów edukacyjnych, usprawnieniu procesu uczenia się, a także dostarczeniu atrakcyjnych i interaktywnych narzędzi edukacyjnych.

Podsumowując, ze względu na rosnące znaczenie technologii w edukacji, potrzeba specjalistów ICT w szkołach staje się coraz bardziej oczywista. Specjaliści ci mogą pomóc w szkoleniu nauczycieli, zarządzaniu systemami informatycznymi i tworzeniu aplikacji edukacyjnych, co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości nauczania i wyników uczniów.

Kategorie
Artykuł Artykuł Uncategorized

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości są inicjatywą edukacyjną, która jest  realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tej inicjatywy jest pomoc przy stworzeniu nowoczesnej szkoły z zajęciami prowadzonymi w sposób nowatorski i ciekawy. Nowy sposób nauki powinien być angażujący dla uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Cel przedsięwzięcia to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. Dzięki temu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry. Nie będzie też konieczności wniesienia wkładu własnego.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
•    Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
•    Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
•    Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
•    Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Założeniem  inicjatywy nie jest nauka zdalna. Projekt Laboratoria Przyszłości skupia się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej. 

Wyposażenie podstawowe wraz z cenami można wycenić tutaj– firma Linkart jest integratorem rozwiązań w ramach tej inicjatywy.